Kovo 16 d. fortepijono skyriuje vyko metodinė diena, kurios metu EPTA-LFPA Lietuvos fortepijono pedagogų asociacijos vice pirmininkė, Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė V. Ruzgienė dalinosi gerąja pedagogine patirtimi su jaunaisiais mokyklos pianistais. Sužavėjo labai šiltas bendravimas, be galo įdomūs pedagoginiai sprendimai, mokinių fantazijos vystymas. Metodinėje dienoje dalyvavo I kl. mok. R. Tažyte, III kl. mok. L. Budrytė,IV kl. mok. U. Lotužytė, V kl. mok. J. Mulskytė (mokytoja S. Petukauskienė), III kl. mok.U. Tamašauskaitė, VII kl. mok. T. Vinkus ( mokytoja V. Bastakienė), III kl. mok. E. Mizgerytė ( mokytoja D. Benetienė).

2017-02-18

Jonas Petraitis, Karlas Gedgaudas su mokytoja metodininke Galina Samylova

 

2017-02-18 Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje vyko XVI Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas. Jame dalyvavo ir pelnė laureatų vardus šie mūsų mokyklos akordeonistai:

Jonas Petraitis (I vieta), Karlas Gedgaudas (I vieta) – mokytoja metodininkė Galina Samylova, Augustas Jackevičius (II vieta), Lukas Špejeras (II vieta) – mokytoja metodininkė Irena Koncevičienė.

Konkurso vertinimo komisijos pirmininkas Lietuvos muzikos ir teatro akademijos akordeono katedros profesorius Eduardas Gabnys pagyrė Joną Petraitį už itin gerą privalomo kūrinio (K. Olszak. Du etiudai) atlikimą, pasidžiaugė tinkamai parinkta Karlo Gedgaudo atlikta programa.

Linkime visiems laureatams kuo geresnių rezultatų respublikiniame ir tarptautiniame akordeonistų konkursuose.

2017-02-10 Mūsų mokyklos koncertų salėje vyko tarpmokyklinis projektas "PAŽINIMO RAKTAI", kurį organizavo Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijos vyr. mokytoja I. Benetienė. Edukacinėje pamokoje-koncerte dalyvavo bendrojo fortepijono, dainavimo, gitaros pučiamųjų instrumentų skyrių mokiniai. Mūsų mokyklai atstovavo fortepijono skyriaus III kl. mok. L. Budriūtė, IV kl. mok. U. Lotužytė, V kl. mok. J. Mulskytė (mokytoja S. Petukauskienė). Koncertą -pamoką  vedė vyr. mokytoja Ilona Benetienė. Mokiniai patyrė naujų emocijų, ypač patiko pirštukų apšilimo pratimas-dainelė. Dėkojame mokytojai už suteiktas emocijas, nuoširdų  bendravimą su mūsų mokinukais.

2016 m. spalio 15 d. Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykloje vyko II-os akordeono klasės mokinių „Savarankiškai išmoktos pjesės konkursas“. Rūta Pilipavičiūtė šiame konkurse tapo laureate (II vieta).  Jos mokytoja Galina Samylova.

Nuotraukoje: Tauragės, Priekulės ir Klaipėdos muzikos mokyklų laureatai ir mokytojai.

2016-10-15

Klaipėdoje St. Šimkaus konservatorijoje 2016-12-14 vyko Žemaitijos muzikos ir meno  mokyklų fortepijono mokytojų konferencija, kvalifikacinis-metodinis seminaras "Pianistų ruošimas konkursams. Atlikėjo individualumo, kūrybiškumo ir muzikinės erudicijos ugdymas". Mūsų mokyklai atstovavo fortepijono skyriaus III kl. mok. U. Tamašauskaitė (mokytoja V. Bastakienė) ir IV kl. mok. U. Lotužytė ( mokytoja S. Petukauskienė). Atviras pamokas vedė Lietuvos Muzikos ir Teatro Akademijos fortepijono katedros lektorius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas, pianistas Aidas Puodžiukas.

Lapkričio mėnesį fortepijono skyriaus moksleiviai pradėjo koncertų ciklą „ Rudens lapeliai“. Pirmas koncertas vyko mokykloje, kur fortepijono skyriaus moksleiviai dalyvavo pjesės konkurse. Iš dalyvavusių (  ) moksleivių buvo atrinkti patys geriausi, kurie ir tapo laureatais ir įgijo teisę dalyvauti sekančiuose koncertuose. Antrasis koncertas vyko kartu su Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos pradinių klasių mokiniais, kuriuos paruošė mokytojos D. Rupčiauskienė ir L. Jucienė. Mūsų mokyklos svečiai skaitė eilėraščius rudens tema. Į šį koncertą įsijungė ir mokytojos I. Koncevičienės paruošti akordeonistai. Į trečiąjį koncertą pakvietėme Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos specialiųjų poreikių moksleivius, kurie kartu su mokytoja V. Būdvytiene paruošė savo darbelių parodėlę „Rudens lapelių“ tema. Po šio koncerto mokytoja S. Petukauskienė pravedė fortepijoninę pamokėlę „Rudens dainelė“. Moksleiviai  pasitikrino savo muzikinius gebėjimus. Šių koncertėlių metu taip pat dalyvavo ir fortepijono skyriaus mokytojų S. Petukauskienės, V. Bastakienės ir D. Benetienės mokiniai.

Tarptautinis akordeono muzikos festivalis – konkursas „ Linksmasis akordeonas“ Šiaulių mieste rengiamas jau vienuoliktą kartą. Šiaulių Sauliaus Sondeckio menų gimnazija šį festivalį organizuoja nuo 1997m kas antri metai. Juose skamba įvairių tautų, epochų, žanrų muzika, kurią atlieka solistai, įvairios sudėties ansambliai, orkestrai.

Konkurse „Linksmasis akordeonas“ dalyvavo jaunieji atlikėjai iš Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Ukrainos, Lenkijos ir kitų šalių. Vertinimo komisijose dirbo žinomi šių šalių atlikėjai.

Jau kelinti metai į  konkursą „ Linksmasis akordeonas“  važiuoja  mokytoja I. Koncevičienė su savo mokiniais. Šiemet dalyvavo du akordeonistai, tai I kl. mokinys Augustas Jacevičius ir IV kl. mokinys Lukas Špejeras. Abu laimėjo antrąsias vietas. Džiaugiamės ir sveikiname juos.

lukas spejeras    augustas jacevicius

Lukas Špejeras                                                  Augustas Jacevičius

2016-11-17 Jonavos  J. Miščiukaitės meno mokykloje vyko jau V tarptautinis jaunųjų pianistų konkursas "Mano vaikystės draugas-fortepijonas". Konkurse dalyvavo apie 80 svečių iš Lietuvos, Lenkijos , Estijos. Mūsų mokyklą atstovavo fortepijono skyriaus IV kl. mokinė Urtė Lotužytė, kurią groti moko  mokytoja metodininkė S. Petukauskienė. Urtė šiame konkurse tapo laureate. Sveikiname su pergale.

Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokykla, kartu su partneriais – Lietuvos akordeonistų asociacija, Vilniaus akordeonistų draugija ir Vilniaus Broniaus Jonušo muzikos mokykla -2016 m. spalio 22 d. organizavo tarptautinį muzikos ir meno mokyklų jaunųjų akordeonistų festivalį-konkursą, skirtą Vaclovui Furmanavičiui atminti.

Furmanavičius – tai asmenybė, padėjusi pagrindą akordeono profesionaliojo kelio raidai ir sklaidai. Jo dėka galime didžiuotis, kad jaunieji šalies muzikai žinių semtis susiburia į vieną šeimą Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurioje ir yra puoselėjamas akordeono menas.

Vaclovas Furmanavičius (1929-1992) – iškilus Lietuvos pedagogas ir dirigentas, akordeono klasės Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija) įkūrėjas, kuris rūpinosi instrumento atsiradimu profesionaliojoje erdvėje ir jo puoselėjimu.

Tarptautiniame jaunųjų akordeonistų festivalyje – konkurse dalyvavo jaunieji akordeonistai iš Lenkijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos. Dalyvavo ir mūsų mokyklos 4 kl. ugdytinis Lukas Špejeras, kuris tapo laureatu. Jį konkursui paruošė mokytoja metodininkė Irena Koncevičienė.