Mokyklos taryba
Inga Sausienė – pirmininkė
Regina Tulickienė – sekretorė
Pedagogų taryba
Arvydas Rimkus – pirmininkas
Audronė Asnauskienė – sekretorė
Mokytojai
Arvydas Rimkus
Silvija Petukauskienė

 

Tėvai
Žydrūnė Daugėlienė

Nariai:
Dalia Benetienė
Raimonda Jasinskienė
Irena Koncevičienė
Galina Samylova
Regina Tulickienė
Silvija Petukauskienė