Pareigų pavadinimas
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Lt)
Praėjusių metų (2010)
Einamųjų metų praėjusio ketvirčio
(2011 III ketv.)
Mokytojas
2446
2207