Šilutės meno mokykloje vyko seminaras “Mokinio ir mokytojo bendradarbiavimo reikšmė jaunųjų pianistų ugdymo procese”, kurį vedė M. K. Čiurlionio menų mokyklos  mokytoja ekspertė G. Kondrotaitė. Mūsų mokyklos VI kl. mok. U. Lotužytė seminare atliko V. Fadejevo Sonatiną ir gavo neįkainojamų patarimų. Už galimybę dalyvauti seminare esame labai dėkingi Šilutės meno mokyklos mokytojai ekspertei L. Kašėtienei.

Šių metų kovo 1 dieną Priekulės muzikos mokykloje buvo šventė. Svečiavosi jaunieji muzikantai iš Klaipėdos E. Balsio menų gimnazijos:  A. Ruminas. V. Čėsnaitė, D. Kizelytė ( fortepijono mokytoja metodininkė V. Kučinskienė) ir Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos: N. Bruzdeilinas ( klarneto mokytojas metodininkas J. Kučinskas). Svečiai atvežė labai įdomią programą, Koncertą  vedė mokytoja metodininkė V. Kučinskienė. Mūsų mokyklai atstovavo saksofono I kl. mok. E. Ryžovas (mokyt.P. Bajorūnas) ir fortepijono  VI kl. mok. J. Mulskytė bei VII kl. mok. U. Lotužytė (mokyt. S. Petukauskienė). Ačiū svečiams už  suteiktas geras emocijas, šiltą bendravimą.

2019 m. vasario 23 d. Stasio Šimkaus konservatorijoje vyko XVIII Žemaitijos ir Klaipėdos krašto jaunųjų akordeonistų konkursas. Dalyvavo solistai ir ansambliai iš įvairių Žemaitijos muzikos mokyklų: Klaipėdos, Kretingos, Palangos, Plungės, Šilutės, Platelių, Gargždų, Telšių, Salantų. Keturi akordeonistai dalyvavo ir iš mūsų mokyklos. Visi tapo laureatais. Adrija Stonkutė I vieta,. Aurėja Matulionytė III vieta. Jų mokytoja Galina Samylova. Augustas Jackevičius I vieta ir Lukas Špejeras II vieta, mokytoja Irena Koncevičienė Šis konkursas mūsų mokiniams šiais metais pirmas ir gerai nuteikiantis sekantiems respublikiniams ir tarptautiniams konkursams, kurie vyks Vilniuje , Kaune Daugpilyje ir kt. Palinkėsime sėkmės mokiniams ir jų mokytojoms, be kurių sunkaus ir pasiaukojančio darbo sunku būtų pasiekti tokių gerų rezultatų.

2019 m. vasario 9 d. mūsų mokyklos akordeonistai : Ąžuolas Tverskis, Dovydas Vėlius ir Lukas Špejeras bei jų mokytoja Irena Koncevičienė dalyvavo VI-ame respublikiniame akordeono muzikos festivalyje „ Laiko ritmu“, kuris vyko Kauno 1-ojoje muzikos mokykloje.

2018-12-07 Panevėžio   V. Mikalausko menų gimnazijoje vyko pirmasis respublikinis Vytauto Mikalausko jaunųjų pianistų konkursas. Abi mūsų mokyklos mokinės- II kl. A. Filipčiuk ir VI kl. U. Lotužytė tapo šio konkurso laureatėmis. Sveikinimai jaunosioms pianistėms.

Lapkričio 28 d. Mūsų mokyklos fortepijono mokytojos Silvija Petukauskienė ir Raimonda Jasinskienė su savo mokinėmis Andrėja Filipčiuk (2kl.), Goda Balandyte (2kl.) ir Urte Lotužyte (5kl.), dalyvavo Palangoje vykusiame Žemaitijos krašto pianistų festivalyje-konkurse ,,Pajūrio klavyrai”. Po ilgų ir darbingų pasiruošimo mėnesių, galim pasidžiaugti mokinių laimėjimais: Goda Balandytė -3 vieta, Andrėja Filipčiuk pelnė 2-ą vietą, Urtė Lotužytė – 1 vietą!!! Andrėja buvo apdovanota kaip jauniausia konkurso dalyvė, o Urtė gavo specialųjį prizą už geriausiai atliktą šiuolaikinę pjesę. Sveikinimai!!!!

VI Tarptautiniame jaunųjų pianistų konkurse “mano vaikystės draugas-fortepijonas”, kuris vyko Jonavoje  2018-11-22d. mūsų mokyklos II kl. mok. Andrėja Filipčiuk ir VI kl. mok. U. Lotužytė tapo diplomantėmis. Konkurso vertinimo komisijos pirmininkė  buvo pianistė , Frankfurto prie Maino Aukštosios muzikos mokyklos docentė G. Gedvilaitė. Konkurse šalia labai stiprių jaunųjų pianistų iš Lietuvos taip pat buvo dalyviai iš Latvijos bei Lenkijos. Mergaitės grįžo kupinos naujų įspūdių, Įgijo labai įdomių naujų draugų. Sveikinimai mūsų šaunuolėms.

Lapkričio 14 dieną Plungės Mykolo Oginskio meno mokykloje vyko nuostabi šventė festivalis  „AKORDEONŲ ŠĖLSMAS“.

Dalyvavo jaunieji atlikėjai iš visos Žemaitijos. Koncertavo ir mūsų mokyklos mokytojos Irenos Koncevičienės mokiniai : Ąžuolas Tverskis, Auksė Auškelytė, Dovydas Vėlius ir Lukas Špejeras.

III klasės mokinys Augustas Jackevičius II Vaclovo Furmanavičiaus vardo akordeonistų konkurse, kuris vyko 2018-10-26 Vilniuje ir XII jaunųjų akordeonistų konkurse „ Linksmasis akordeonas“2018-11-09 vykusiame Šiauliuose laimėjo pirmąsias vietas.

Sveikiname Augustą ir jo mokytoją Ireną Koncevičienę!

2018-11-09 Šilutės meno mokykloje vyko fortepijono mokytojų metodinė praktinė konferencija “Fortepijono mozaika 2” Grįžau kupina kuo geriausių įspūdžių. Buvo labai įdomu klausytis lektorės G. Simaitytės, daug naujo sužinoti iš mokytojos ekspertės L. Kašėtienės paskaitos apie minimalizmą muzikoje, taip pat išklausyti naują požiūrį į gamų atlikimą, kurį perteikė mokytoja ekspertė T. Žagarienė. O pianisčių G. Simaitytės ir K. Budvytytes-Mejerės koncertas tiesiog sužavėjo. Norėčiau padėkoti Šilutės meno mokyklos direktorei D. Pielikienei už suteiktą galimybę dalyvauti, mokytojai ekspertei L. Kašėtienei už suorganizuotą ir pravestą konferenciją, mokytojai metodininkei L. Tunaitienei už šiltą priėmimą ir mokytojai metodininkei Ž. Adomaitienei už nuoširdų energijos perteikimą sugrįžus iš Šventosios žemės.