2018-11-09 Šilutės meno mokykloje vyko fortepijono mokytojų metodinė praktinė konferencija “Fortepijono mozaika 2” Grįžau kupina kuo geriausių įspūdžių. Buvo labai įdomu klausytis lektorės G. Simaitytės, daug naujo sužinoti iš mokytojos ekspertės L. Kašėtienės paskaitos apie minimalizmą muzikoje, taip pat išklausyti naują požiūrį į gamų atlikimą, kurį perteikė mokytoja ekspertė T. Žagarienė. O pianisčių G. Simaitytės ir K. Budvytytes-Mejerės koncertas tiesiog sužavėjo. Norėčiau padėkoti Šilutės meno mokyklos direktorei D. Pielikienei už suteiktą galimybę dalyvauti, mokytojai ekspertei L. Kašėtienei už suorganizuotą ir pravestą konferenciją, mokytojai metodininkei L. Tunaitienei už šiltą priėmimą ir mokytojai metodininkei Ž. Adomaitienei už nuoširdų energijos perteikimą sugrįžus iš Šventosios žemės.