Kasmet organizuojami koncertai bendruomenei: Mokslo ir žinių dienai, tarptautinei Muzikos dienai, Motinos dienai,  Kalėdiniai koncertai tėvams, agitaciniai koncertai I. Simonaitytės vidurinės mokyklos pradinių klasių mokiniams, lopšelio-darželio vaikams, 

Drevernos kultūros namuose. Žymių kompozitorių jubiliejiniais metais mokykloje organizuojamos muzikinės popietės. Rengiami projektai valstybinių švenčių proga su Priekulės I. Simonaitytės vidurine mokykla, Priekulės kultūros centru, lopšeliu-darželiu, socialinių paslaugų centru, VŠĮ „Gyvenimo gija“. Kiekvienais metais geriausiai grojantys mokiniai mokyklai atstovauja tradiciniuose Žemaitijos ir 

Klaipėdos krašto muzikos ir meno mokyklų festivaliuose „Vaikai ir muzika“, „Smuikas mano draugas“, Žemaitijos krašto vaikų ir moksleivių festivalyje-konkurse „Skambioji daina“. Dalyvaujame su koncertine programa Priekulės miesto šventei skirtuose renginiuose. Mokykloje vyksta tradiciniai  konkursai: „Piešinio pagal grojamą kūrinį“, „Mano mėgiamos pjesės“, „Lietuvių liaudies dainų“, „Greitieji pirštukai“, šokinės instrumentinės muzikos.