MOKYKLOS TARYBA

Olga Simonaitytė – pirmininkė

Regina Tulickienė – sekretorė

 

Mokytojai

Arvydas Rimkus

Galina Samylova

 

Tėvai

Indrė Auškelienė

PEDAGOGŲ TARYBA

Arvydas Rimkus – pirmininkas

Audronė Asnauskienė- sekretorė

 

Nariai:

Silvija Petukauskienė

Dalia Benetienė

Raimonda Jasinskienė

Irena Koncevičienė

Galina Samylova

Regina Tulickienė

Audronė Asnauskienė

Aušrinė Repeikaitė

Paulius Bajorūnas